Fanittamisessa on kyse elämää suuremmista tunteista

Suomalaiset ovat tunnettua penkkiurheilukansaa. Vuosikymmenien tiiviin urheilun seuraamisen johdosta jokaisesta kodista löytyy ainakin yhden tai jopa kahden urheilun asiantuntija, joka jakaa asiantuntemustaan jokaisen televisioidun pelin yhteydessä.Osalla on suuri määrä fanitavaraa, osalla kausikortti kotikaupungin joukkueen peleihin ja osa matkustaa joukkueen perässä ulkomaille. Mistä koostuu suomalaisten urheiluhulluus?

1. Suomalaisten lempilaji on jääkiekko

Vuonna 2015 tehdyn tutkimuksen mukaan Suomessa hurrataan eniten jääkiekolle. Toiseksi suosituin on jalkapallo ja kolmanneksi autourheilu, pesäpallo ja muut lajit.

2. Lempijoukkueet löytyvät kotikaupungista

Yli 70 prosenttia kyselyyn vastanneista sanoi kannattavansa jotain joukkuetta. Joukkueina mainittiin suomalaisia ja ulkomaalaisia jääkiekko- ja jalkapallojoukkueita sekä monia muita urheiluseuroja. Osa heistä, joilla ei ollut lempijoukkuetta sanoi kuitenkin kannattavansa Leijonia. Leijonien kannattajat ovat tehneet jopa lauluja lempijoukkueestansa.Tärkein kriteeri lempijoukkueen valintaan oli oma paikkakunta, toinen tekijä oli menestys ja kolmas pelityyli. Merkittävästi myös perheen yhteinen fanitushistoria vaikutti joukkuevalintaan.

3. Fanituotteet

Melkein kymmenen prosenttia kyselyyn vastanneista valitsee joukkueensa sen fanituotteiden perusteella. Fanituotteet ovatkin monipuolistuneet viime vuosina ja niitä on saatavilla useimmista internetlähteistä kuten Supportersplace. Tiettyjen joukkueiden fanituotteet erottuvat muiden joukosta, joten niistä syntyy haluttuja ja samalla faniyhteisöä yhdistäviä tuotteita.

4. Fanittamista pidetään tärkeänä osana identiteettiä

Suomalaisilla on fanitus veressä, sillä melkein 15 prosenttia näkee lempijoukkueensa kannustamisen olevan tärkeä ja 30 prosenttia melko tärkeä osa heidän identiteettiään. Samalla tavalla melkein 40 prosenttia vastanneista uskoo kannattamisen kuvastavan heidän arvojaan ja tyyliään joko täysin tai melkein täysin.

5. Miehet vs. Naiset

Miesten osuus urheilunseuraajista on paljon suurempi kuin naisten, mutta naisistakin 80 prosenttia seuraa joissain määrin urheilua. Naiset valitsevat joukkueensa paikkakunnan, menestyksen ja sukuhistorian takia tosin naisten fanitus ei ole niin sitovaa kuin miesten. Joissain tapauksissa naiset myös ”ajautuvat” tietyn joukkueen kannattajiksi esimerkiksi puolison takia. Sekä naiset että miehet seuraavat urheilua pääosin sen takia että se on mukavaa ja sen avulla saa ajatukset pois arjesta.

Urheilua seurataan melkein viikoittain

Kolmannes vastanneista sanoo seuraavansa urheilua enemmän kuin kerran viikossa, kolmannes sanoo seuraavansa vain tiettyjä urheilukilpailuja ja yksi kolmannes ei seuraa ollenkaan.